fbpx

Politica de Confidențialitate

Prin completarea formularului online pentru cererea de ofertă și prin completarea formularului de comandă, sunt de acord ca firma HOT AUTO S.R.L., cu sediul în București, Str. Durau Nr. 118-8M Sector 1 înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 11171/2019, având codul fiscal 41556144 pentru a fi autorizat să proceseze datele mele personale introduse, precum și datele care sunt colectate în timpul tranzacțiilor comerciale cu Compania în următoarele scopuri: Furnizarea de informații cu privire la campaniile de marketing, ofertele speciale și / sau alte forme de publicitate, prin e-mail, SMS, telefon, platforme de socializare, precum și contactarea pentru sondaje de opinie ale clienților.

Consimțământul dat de această declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către HOT AUTO S.R.L. la editarea / ștergerea datelor furnizate. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi trimisă prin e-mail la: info@hotauto.online. Vă rugăm să rețineți că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului. Dacă consimțământul nu este acordat sau revocat, datele cu caracter personal nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.

Dacă aveți întrebări cu privire la această declarație sau la protecția datelor de către companie, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: Info@hotauto.online

Informații privind protecția datelor cu caracter personal

Prezentare generală

Compania HOT AUTO SRL, cu sediul în București, Str. Nu a durat. 118-8M, Sector 1 înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 11171/2019, având cod fiscal nr. 41556144, în calitate de Operator în conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (denumită în continuare „Regulamentul”),

vă informează cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile dumneavoastră cu privire la această prelucrare în conformitate cu prevederile regulamentului.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate prin formularul de înregistrare a clienților și, în timpul viitoarelor tranzacții comerciale, vor fi prelucrate în scopul încheierii și executării contractului cu acești clienți.

Datele cu caracter personal care sunt colectate prin formularul de înregistrare a clienților și pe parcursul tuturor viitoarelor tranzacții comerciale vor fi prelucrate în scopul relațiilor cu clienții și al analizei datelor. Aceasta include cercetarea pieței, sondajele de opinie ale clienților, analiza clienților, segmentarea clienților și dezvoltarea profilului clienților, pentru a determina comportamentul de cumpărare și activitatea clienților, achiziționarea repetată a anumitor bunuri și datele de achiziție. De asemenea, vă vom contacta în aceste scopuri prin e-mail, SMS, telefon, fax sau poștă. În scopurile menționate mai sus, datele dvs. vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi îmbogățite cu date pe care le colectăm din surse publice. În acest sens, menționăm că Compania își urmărește interesele legitime pentru a îmbunătăți serviciile oferite și relația cu clienții săi, care reprezintă premisele realizării indicatorilor de performanță în afaceri. Datele colectate și stocate ajută Compania să afle mai multe despre interesele și nevoile dumneavoastră. Toate datele dvs. personale colectate prin formularul de înregistrare a clienților și pe parcursul tuturor viitoarelor tranzacții comerciale vor fi prelucrate de către Companie și pentru a vă oferi informații despre campanii. publicitate și mail marketing și vizite personale. Este necesar să ne urmărim interesele legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre și pentru a extinde relația noastră cu clienții. Dacă ne-ați dat consimțământul prealabil, vom utiliza și datele dvs. personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, SMS, telefon sau fax.

Furnizarea datelor și durata păstrării

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dvs. și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului (numele companiei), forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon, codul fiscal, datele de identificare ale unei persoane (persoane) Dovadă a existenței companiei dumneavoastră. Restul datelor colectate în timpul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dvs. în mod voluntar. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dvs. Datele dvs. personale vor fi stocate până în momentul în care relația cu clientul se încheie, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a continua să păstrăm datele dvs. în scopul prezentării acestora către autoritățile publice, de exemplu către autoritățile fiscale. Stocarea și transferul datelor dvs. GDPR.

Drepturile persoanei vizate

– Dreptul de a primi informații despre prelucrarea datelor și o copie a datelor prelucrate,

– Dreptul de a solicita corectarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete,

– Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, dacă